A Wing Tsun rövid története

250-300 évvel ezelőtt élt egy buddhista apácanő, akit Ng Mui-nak hívtak. Azt mondják, Shaolin tanítvány volt és a Weng Chun Bak Hok Pai kung fu stílus mestere, avagy a Fujian Tartomány Weng Chun környékének Fehér Daru kung fu stílusáé. Politikai problémák miatt Ng Mui-t, együtt pár más Shaolin taggal levadászta a hatalmon levő Qing Dinasztia. Elmenekültek Fujianból és szétszéledtek Dél-Kína különböző részeibe. Ng a Yunan és Szechuan Tartományok határához menekült, és a Tai Leung Hegyen Bak Hok Koon-ban, vagyis a Fehér Daru Templom-ban telepedett le. Ng Mui nagy tehetségű kung fu rajongó volt. Folyamatosan azt kereste, hogyan fejleszthetné tovább azt, aminek már mesterévé vált, holott már egyike volt a legnagyobb szakértőknek. Azon a területen, ahol menedéket talált, megismert pár helyi harcművészeti technikát, melyek meglehetősen eltérőek, újszerűek és hasznosak voltak. Eddigi tanulmányait megreformálta ezekkel a technikákkal és létrehozott egy új stílust. Ng később minden tudását átadta egy fiatal szűznek, Yim Wing Tsun-nak, egy kiváló és általa nagyon kedvelt tanítványának. Yim hozzáment Leung Bok Chau-hoz, egy guangdoni sókereskedőhöz. Yim átadta a tudást Leung-nak és onnantól a férj és feleség páros arra szentelte magát, hogy tovább finomítsa a művészetet. Leung később átadta tudását Leung Lan Kwai-nak, a gyógynövénnyel gyógyító orvos-tudósnak. Úgy alakult, hogy az újonnan létrehozott technikák stílusának nem volt még neve, mikor Ng Mui továbbadta Yim-nek és Yim a férjének. Ekkor, mikor Leung Bok Chau továbbadta a tudást Leung Lan Kwai-nak, úgy döntött, hogy Wing Tsun Kuen-nek (Wing Tsun Öklének) nevezi el, a felesége erőfeszítéseinek megbecsüléseként.

Leung Lan Kwai nagyon megválasztotta diákjait és az élete során összesen két tanítvánnyal foglalkozott. Az egyikük csak pár ököltechnikát sajátított el tőle, még a másikuk, akit Wong Wah Bo-nak neveztek minden tudását átvette. Wong színész volt egy opera társulatban. Azokban az időkben az operatársulatok a folyó mentén vándoroltak egyik helyről a másikra, hogy előadják számukat, szimbolikus képként pirosra festve előadóművészeiket, munkásaikat és holmijukat. Ezért az opera társulatokat általában úgy ismerték: a Piros Társaság követői. A Piros Társaság követőinek több tagja jártas volt valamilyen harcművészetben, mely szükséges tudás volt színpadi előadásukban. Ugyanabban a piros társaság ban, melyben Wong dolgozott volt egy tengerész, akit Leung Yee Tai-nak hívtak. Idővel Wong rájött, hogy Leung mestere volt a hosszú rúddal való harcnak. A technika, melyet Leung használt a híres hat-és-fél pontos hosszú rúd technikák volt. Leung ezt a buddhista szerzetestől, Chi Sin-től tanulta, aki shaolin társa volt Ng Mui-nak és ahogy Ng, ő is bújkált, megpróbálva elkerülni a Qing kormány általi elfogást. Chi Sin egyszer szakácsnak adta ki magát a Piros Társaságban és megmutatta a rúd technikáit Leung Yee Tai-nak. Wong és Leung kölcsönösen elismerte a másik tudását és elhatározták, hogy kicserélik és összemérik tanulmányaikat. Együtt kifinomították és megváltoztatták a hosszú rúd technikákat és beillesztették a Wing Tsun Rendszerbe. Így történt, hogy a hat és fél pontos Hosszú Rúd technikák megtalálták utukat a Wing Tsun-ba és Leung Yee Tai is Wing Tsun Kuen tudó lett.

Idősebb korában Leung Yee Tai továbbadta a művészetet Leung Jan-nak, egy fatshani gyógynövény-tudósnak. Fatshan, ami több forgalmas útvonal találkozásánál fekszik, közel a Pearl Folyóhoz, egy sűrűn lakott város, mozgalmas kereskedelmi központ Guangdong Tartományban. Leung Jan gyógynövény orvosként nőtt fel egy jómódú családban, jól nevelt és udvarias úriember. Gyógyszertára volt és Fatshan lakosságának árult gyógyászati szolgáltatásokat. Nagyon mély tudással rendelkezett a szakmájában, az üzlete jól ment, hiszen kedvelt volt a páciensei körében. Szabadidejében irodalmat tanulmányozott és meglepően sok harcművészetet is. Számos különböző technikát tanult meg, de messze volt attól, hogy megteljen. Hiábavalóan kereste az ideális rendszert folyamatosan és az ideális oktatót, egészen addig, még nem találkozott Leung Yee Tai-al és a Wing Tsun rendszerével. Leung Jan-t annyira elcsábította a kung fu páratlan stílusa, hogy arra tette fel az életét, hogy mesterré váljon és finomítsa tudását. Hamarosan kiemelkedő lett a megszerzett ismereteivel. Sok kung fu harcos hallotta a nevét és eljött, hogy kihívja őt. Leung mindet legyőzte. Végül megszerezte a Wing Tsun Kung Fu Királya címet. Következésképp, Leung Jan és Wing Tsun híressé vált Fatshanban.

Leung nem akarta hivatásként oktatni a Wing Tsun kung fut, de a saját érdeklődése a művészet iránt arra ösztönözte, hogy fogadjon pár tanítványt, közöttük a két fiát, Leung Bik-et és Leung Tsun-t. A legkiemelkedőbb tanítványa azonban Chan Wah Shun volt. Chan egy pénzváltó bódét üzemeltetett és a szomszédságban mindenki úgy hívta: Chan, a pénzváltó. Chan elég kevés képzést kapott, de a természet ajándékaként kitartó és elszánt volt. Piaci ember volt, ezért közeli kapcsolatban állt a társadalom alsó rétegével, ahol a harc általános módja volt a viták rendezésének. Chan-nek ezért sok lehetősége volt tanulmányait a gyakorlatban alkalmazni. Gyorsan haladt előre és végül mestere örökébe lépett, mint a Wing Tsun stílus vezetője az akkori időkben. Nemsokára a hírneve messzire szállt és elérte a Qing kormányzat legfelsőbbjeinek füleit. A hivatal meghívta Chan-t, hogy foglalja el helyét a kormányban a Nyolc Zászló - ahogy a Qing hadsereget hívták - vezető instruktoraként. Chan azonban rövid ideig maradt a pozícióban és visszatért Fatshanba, hogy kövesse saját kung fu érdeklődését. Ugyanúgy, ahogy Leung Jan, Chan is a szabadidejében foglalkozott kung fu oktatással és nem hivatásszerűen. Kung fu oktatásának 36. évében Chan 16 tanítvánnyal foglalkozott, beleértve a fiát, Chan Yu Min-t is, aki később a Hét Tartomány Rúd Királya címet szerezte meg. Chan másik kiemelkedő tanítványa Ng Chung So volt, aki minden tudását megszerezte tőle és valójában a mester tanítói karrierjének késői évében asszisztense volt. Chan 70 éves korában fogadta az utolsó és legfiatalabb tanítványát. A fiatal fiú csak 13 éves volt, mikor buzgó csodálója lett Channak és a Wing Tsunnak. Chan 3 évig tanította a fiút és mikor az 16 éves volt, elváltak útjaik. Ugyanebben az évben a fiút a szülei Hong Kongba küldték tanulni. Amikor Chan elfogadta ezt a fiatal fiút, mint tanítványát, nem is álmodhatott róla, hogy a Wing Tsun legyőzhetetlen mestere válik belőle. A neve, mely nagyobb volt, mint bárkié előtte, a harcművészetek körében mindenki számára ismerté vált. Hírnevét nehéz munkával szerte meg szorgalmával és kitartásával. Nem volt ő más, mint a Nagymester Yip Man.Napjainkban...

A Wing Tsun története azonban itt korántsem ér véget. Leung Ting Nagymester azóta is sikerrel vezeti a Wing Tsun Világszervezetet már több, mint 65 országban. Magyarországra is eljön minden évben. Hazánkban 20 éve oktatja a Wing Tsun-t Si-Fu Máday Norbert, aki abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a Nagymester fiává fogadta. Ez a tény , valamint Magyarország közel 80 iskolája jelzi, a magyar Wing Tsun nagyon magas szinten van és közvetlenül kapcsolódik a hong kongi központhoz. Si-Fu Máday Norbert, 8. fokozatú mester a Magyar Egyesület mellett a Kelet-Európai Szövetséget is vezeti. Leung Ting Nagymester többször felkérte az amerikai iskolák vezetésére is.